Monthly Archives: Tháng Tám 2023

Những thông tin cần nắm về dịch vụ Call Center trong kinh doanh

Những thông tin cần nắm về dịch vụ Call Center trong kinh doanh

Dịch vụ Call Center được coi là một kênh hỗ trợ phổ biến, mặc dù thế giới hiện nay đang ngày càng trở nên kỹ thuật số. Nó cho phép khách hàng trò chuyện trực tiếp với con người, giúp xây dựng lòng tin và sự trung thành. Tuy nhiên, việc hỗ trợ qua điện […]